Podaj swoje dane kontaktowe, a odezwie się
do Ciebie nasz najlepszy opiekun.
Podczas niezobowiązującej rozmowy
uzyskasz informacje na temat
abonamentów Prywatnej Opieki Medycznej
oraz odpowiedzi na Twoje pytania.

Medycyna pracy

Medycyna pracy – co każdy pracodawca powinien wiedzieć?

Co rozumiemy pod pojęciem medycyny pracy?

Medycyna pracy to interdyscyplinarna dziedzina służby zdrowia zajmująca się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy. Obejmuje ona zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo oraz przede wszystkim profilaktykę tych schorzeń.

Do czego zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu Pracy?

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 z dnia 17 października 2008 o służbie medycyny pracy, w szczególności art.12 ust.1). Zgodnie z przepisami pod pojęciem placówki rozumiemy także sieci medyczne, takie jak nasza.

Jakie badania profilaktyczne każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom?

Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom badania, które dzielimy na trzy kategorie:

  • medycyna pracy dla firm badania wstępne: przy podejmowaniu lub zmianie stanowiska pracy;
  • s7 medycyna badania okresowe: badania osób pracujących;
  • s7 healthcare medycyna pracy badania kontrolne: obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, i w innych wątpliwościach orzeczniczych związanych z medycyną pracy stosownie do przepisów (art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 KP);

Czym grozi niestosowanie się do obowiązujących przepisów?

Należy pamiętać, że każda firma może spodziewać się kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, stąd należy zadbać o to, by każdy z pracowników posiadał aktualne i właściwe dla swojego stanowiska badania, wykonane w placówce określonej w umowie, według właściwej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Niezastosowanie się do przepisów, może zgodnie z przepisami (art. 283. 309) skutkować nałożeniem na firmę lub pracodawcę kary w wysokości do trzydziestu tysięcy złotych. Ponadto, jeśli pracownik wykonujący pracę bez odpowiednich badań uległby w miejscu pracy wypadkowi, właścicielowi firmy grozi kara pozbawienia wolności jak również konieczność wypłaty odszkodowania.

Co zyskujecie Państwo wybierając naszą sieć?

Decydując się na zawarcie umowy, zyskujecie Państwo na wiele sposobów. Przede wszystkim, znika konieczność poświęcania czasu na dopełnienie wymogów przepisów Kodeksu Pracy – swojego lub pracowników z działu kadr. Państwa firmie zostanie przez nas przydzielony doradca, do którego obowiązków będzie należało zapewnienie aktualności badań pracowników Państwa firmy oraz udzielanie pomocy i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z kwestiami badań pracowników.

Otrzymacie Państwo od nas ponadto bezpłatnie kompletny system monitorowania pracy w firmie. Jest to aplikacja, która informuje o konieczności wykonania badań, planuje je w czasie i przypomina o terminie ich realizacji.